logo_1
 TÁJÉKOZTATÓ

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy hosszú évek méltatlan és áldatlan állapotát megszüntetve, a közelmúltban magas szintű „salamoni” döntés – egy gyermeknek csak egy anyja lehet – született, ezáltal végre pont került a német juhászkutya magyarországi fajtagondozása kérdő mondatának végére.
Akik tisztában vannak az MNJK fajta iránti tiszteletével és elkötelezettségével, valamint több mint negyed százados tevékenységével, annak ez természetes kellett, hogy legyen.

Mindennek eredményeként, napjainkra a helyzet olyannyira konszolidálódott, hogy az MNJK, mint államilag elismert tenyésztő szervezet (ETSz) a MEOE-Szövetség tagjává vált, így biztosítva minden magyar állampolgár részére az FCI kompatibilis német juhászkutya tenyésztés és versenyzés lehetőségét, legyen az akár tagja, akár nem tagja az MNJK-nak.
A jövőbeni eredményes együttműködés érdekében felkérek minden érintettet, hogy aki ez idáig nem kísérte figyelemmel és nem tartotta be a 15 éve hatályos magyar jogszabályokat (Átv, 64/1998 sz. FVM rendelet, 98/2013 sz. VM rendelet) a fajtatiszta ebek, így a német juhászkutya tenyésztését illetően, azok feltétlenül tanulmányozzák át ezeket (a honapunkon elérhetőek), hogy a rájuk vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel tisztában legyenek!

A rendezvényekről:
A fentiekre tekintettel, ma Magyarországon az MNJK, mint ETSz, jogosult kizárólagosan a német juhászkutyafajta törzskönyvezésére és a törzskönyvezéshez szükséges tenyésztési adatok gyűjtésére alkalmas rendezvények lebonyolítására.

Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy bizonyos rendezvények alkalmával a szabályoknak megfelelő módon, más szervezet ne tarthasson az MNJK hozzájárulásával tenyésztési adatot képező rendezvényt. Az ilyen esetek feltételeiről az MNJK és a rendező szervezet külön állapodik meg.
E pontnál azonban óhatatlanul utalnom kell arra, hogy az MNJK, mint ETSz, kötelezett betartani és mindenkivel betartatni, a tenyésztési programjában szereplő előírásokat, amelyek a fajta anyaországi egyesületének, az SV-nak szabályzataira épülnek.
Ennek értelmében az MNJK szabályzataiban (a honlapon elérhetőek) foglaltak, minden ilyen rendezvényre is érvényesek.
Bármely rendezvényhez, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak, a hozzájárulásunkat adjuk, hogy német juhászkutyákkal is részt lehessen azon venni, azonban ezeken a rendezvényeken csak akkor képződik tenyésztési adat, ha a rendezvény változatához igazodva – tenyész rendezvényen, a tenyészbíró, a teljesítmény rendezvényen teljesítménybíró és kiképzősegéd – személye szerepel az MNJK bírói-, illetve kiképzősegédi névsorában, illetve a bíró/segéd az SV által elismert. 
Amennyiben, ezen kitételek nem állnak fenn, akkor az MNJK tenyésztésszervezési dokumentumaiba (pl. KBTF) az eredmények nem vezethetőek be!

A regisztrációról:
A jogszabály, valamint a MEOE-Sz-el kötött megállapodás értelmében, az eredeti származási dokumentumokat, valamint a kutyához rendelhető, eredetben igazolt eredményeket az MNJK elfogadja.
Mindezek ismeretében ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az MNJK változatlan feladata a tenyésztési programjában rögzítetteknek megfelelően, a német juhászkutyafajta magyarországi populációja/állománya átfogó nyilvántartásba vétele, tenyésztési paramétereinek felmérése és ennek alapján a fajtatiszta tenyésztés irányelveinek megfelelő gyakorlat kialakítása és ennek irányítása és felügyelete.Ennek érdekében az MNJK vezetősége az aktuális helyzetre tekintettel az alábbi programot dolgozta ki:

 1. a magyarországi német juhászkutya állomány egyedeinek regisztrálása

Az eljárás, a korábbiakban, nem az MNJK által kiadott származási bizonyítvánnyal (hazai/külföldi) rendelkező, Magyarországon, magyar tulajdonban lévő kutyákra vonatkozik.

A regisztráció, feltétele, hogy minden egyed, amellyel a tulajdonosa részt kíván venni az MNJK rendezvényein, illetve amelyet tenyésztésbe óhajt vonni, mielőbb regisztrálva legyen annak érdekében, hogy az, az MNJK által vezetett Magyar Eb Törzskönyv (MET) Német Juhászkutya (NJ) kötetébe bekerülhessen.

 1. miért van erre szükség?

A jogszabály, valamint az MNJK tenyésztési programja előírja, hogy tenyésztési adat csak olyan eb részére képződhet, amelyik szerepel a fajta MNJK által vezetett törzskönyvében.

A regisztráció feltétele továbbá annak, hogy az egyed utódai a jövőben származási igazolást kaphassanak, illetve, hogy az egyed az MNJK tenyészalkalmassági rendezvényein részt vehessen.

 1. a regisztráció menete

Az MNJK honlapján (hamarosan kompletten) megtekinthetőek azok az elérhetőségek és időpontok, ahol a regisztráció adminisztratív feladatinak elvégzésére sor kerülhet. (több alább már látható)
Minden igyekezetünkkel mielőbb országos lefedettséget óhajtunk biztosítani.
A regisztráció igényét legkevesebb 8 nappal a meghirdetett időpont előtt, írásban kell a rendezővel közölni! (e-mail útján)

 • A tulajdonosnak előzetesen nyilatkoznia szükséges:
 • Az MNJK tenyésztési programjának elfogadásáról

(a szabályzatok az MNJK honlapján elérhetőek, a nyilatkozat mellékelve)

 • Adatvédelmi kérdésekről (letölthető melléklet)
 • A rendezvényen a regisztrálandó egyeddel és annak minden eredeti dokumentumával kell megjelenni.
 • A dokumentumokat eredetiben kell átadni, amelyeket a regisztráció megtörténtével a tulajdonos visszakap.
 • A regisztráció alkalmával a bemutatott egyedtől, egyedazonosítás után DNS vérminta kerül levételre. Ez alól azok a kutyák sem mentesülhetnek, amelyek más országban tárolt vérmintával rendelkeznek.
 • A vérminta levételéhez alkalmazott „Go-Card” szett ára 2.000,-Ft, a vérminta levételi díja 1.000,-Ft/kutya (ez a regisztrálásban közreműködő HSz bevétele), a DNS vérminta archiválási díja 2.000,-Ft.
 1. a törzskönyvezési eljárás menete:
 • szükséges a szülőegyedek regisztrálása
 • szükséges a „kennelnév” MEOE-Sz általi igazolása
 • ennek kedvezményes díjtételéhez, a MEOE-Sz „tagsági kártya” az MNJK-nál elérhető
 • szükséges az MNJK/SV fedeztetési igazolás                                             (3.000,-Ft/50,-Euro)
 • szükséges az alom tetoválása és alombejelentése                               (1.500,-Ft, alombejelentő)
 • a tetoválás alkalmával a DNS vérminta levétele                     (1.500,-Ft/kutya – tet.+DNS)
 • a tenyésztő vásárolja meg a mikrocsipeket is a kölyköknek, amelynek költségét átháríthatja a tulajdonosra

Tekintettel a napjainkra megnövekedett érdeklődésre, az alábbi kiegészítő rendelkezéseket szükséges figyelembe venni a 2013.10.01-ig, illetve az ez után született, de nem bejelentett almok esetében

 • a törzskönyvezés egyik feltétele az alomban született kölykök tetoválása
 • a szabályzat erre, a tenyészetben ír elő feltételt a kölykök 7-13 hetes kora között
 • amennyiben a kölykök életkora ezt az időszakot meghaladja, úgy csak és kizárólag, tekintettel az állatvédelmi rendelkezésekre, állatorvos által elvégzett, altatás esetében van lehetőség
 • amennyiben a tenyésztő ezt nem tudja biztosítani, az alom törzskönyvezésére nincs lehetőség
  Itt szükséges megjegyezni, hogy a jogszabályok nem ismeretéből, vagy azok be nem tartásából   eredő, esetleges jogi- és anyagi hátrányokat nem az MNJK-val, mint ETSz-szel, hanem a téves információkat adó, vagy sejtető szervezettel, személlyel szemben lehet érvényesíteni.
  E helyen nem óhajtok kitérni a Magyarországon született, de nem Magyarországon törzskönyvezett egyedek kérdésére, jóllehet, ez már önmagában sérti a hazai jogszabályokat és az FCI vonatkozó előírásait.

Azonban fel kell hívnom az ilyen almokban született és értékesített egyedek tenyésztőinek és tulajdonosainak figyelmét arra, hogy az esetleges jog- és egyéb következmények nem az MNJK-t terhelik.

Budapest, 2014. március 24.

                                                                                                                         Szegvári Ferenc

                                                                                                                                  elnök

Díjtételek (tagnak, nem tagnak egyező):

 • SzB árak:    
  elit  7.000,-Ft

  fehér 8.000,-Ft
  regiszter 9.000,-Ft
 • MEOE-Sz / FCI igazolás         2.000,-Ft/db
 • MEOE-Sz tagsági kártya       3.000,-Ft            

(kedvezményes „kennel név” regisztráláshoz)

 egyéb költségek:

 • DNS – Go-Card szett               2.000,-Ft/db
 • DNS archiválás                         2.000,-Ft/kutya
 • Mikrocsip                                  2.500,-Ft/db
 • Mikrocsip regisztráció            2.000,-Ft/kutya