Avagy a Szent Ferenc Kutyaiskola Házirendje

 • A kutyaiskola szolgáltatásait a kutyatulajdonos, kutyájának mentális és fizikális egészségi állapotát mérlegelve, saját felelősségére veszi igénybe.
 • A kutyaiskola területére belépni kizárólag veszettség ellen beoltott, féregtelenített, egészséges kutyával szabad.
 • Az oktatás megkezdése előtt minimum 15 perccel kell megérkezni, hogy a kutyák szükségleteinek elvégzésére, a felszerelések összeállítására és ellenőrzésére elegendő idő álljon rendelkezésre.
 • A kiképző pálya területére kutyával belépni csak a kiképző engedélyével szabad.
 • Kiképzésen részt venni kizárólag a megfelelő és a kiképző által ellenőrzött felszereléssel lehet (póráz, nyakörv, hám, jutalomfalat, játék).
 • A kutya ürülékét a kutyavezető köteles haladéktalanul összeszedni, és azt az arra kijelölt tárolóban elhelyezni.
 • A kutyaiskola "veszélyes üzem" is lehet, ezért az iskola területére belépő kutyavezetők, családtagok, nézők, érdeklődők kötelesek minden tekintetben betartani a kiképzők utasításait. Az esetlegesen bekövetkező személyi sérülésért és anyagi károkért a kutyaiskola felelősséget nem vállal! Ez minden esetben egyéni felelősség. A kutyatulajdonos köteles megtéríteni az általa vagy a kutyája által okozott kárt.
 • Az iskola területén kizárólag pórázon vezetett kutya tartózkodhat (kivételt képez, ha az oktató más utasítást ad).
 • A kiképzésen alkoholos befolyásoltságú személy nem vehet részt!
 • Dohányozni csak a kijelölt területen szabad!
 • Kérünk mindenkit, hogy fokozott figyelemmel vigyázzon az iskola rendjére és tisztaságára. Cigarettacsikket, szemetet eldobálni szigorúan tilos!
 • A házirend betartása mindannyiunk közös érdeke, hogy a kutyaiskolában eltöltött idő mindenkinek hasznosan és kellemesen teljen.
 • A kiképzéseken, nyilvános eseményeken, rendezvényeken felvételek (fotók, videók) készülnek, melyek nyilvánosságra hozatalához a kutyaiskola tagjaitól külön engedélyt nem kér, ezért bizonyos média termékek nem megjeleníthetőségét kérjük előre jelezni.

Figyelem! A házirendben foglaltak nem ismerése nem mentesít a felelősség alól!